Pashupatinath Buddha Foundation of New England | PABFONE

पशुपतिनाथ बुद्ध फाउण्डेशन अफ न्यू ईङ्गल्याण्ड
Pashupatinath Buddha Foundation of New England | PABFONE

औपचारीक गृहप्रबेशको सूचना

भबनको शुध्दशान्ती,औपचारीक गृहप्रबेशको
सूचना ।

आदरणिय न्यू ईग्ल्याडबासी महानुभाबहरू
पशुपतिनाथ बुध्द फाउण्डेसन अफ न्यू-ईग्लायन्डको कार्यसमितीको गत सेप्टेम्बर ८ तारेख आईतबार २०१९ मा बसेको पूर्णबैठकको निर्णय बमोजिम भबनको शुध्दशान्ती,औपचारीक गृहप्रबेशका लागी रूद्री र होमहोमादी र बुध्दगुरू ध्दारा पुजा अर्चना लगायतको लागी निम्न मितीमा साईत जूरेको हुदाँ तोकीएको समयमा उपस्थित भै पुजा कार्यक्रममा सरिक भै दिनुहुन ईच्छुक सबैलाई अनुरोध छ ।

पुजाहुने मिती:-अक्टोबर ३,विहीबार२०१९

पुजा शुरूहुने समय:- विहान ८:३०बजेबाट

धन्यबाद

पशुपतिनाथ वुध्द फाउण्डेशन अफ न्यू ईग्ल्याण्ड PABFONE२६,सेप्टेम्बर २०१९