पूर्ण बैठक बस्नेबारे सम्वन्धित सबैलाई निमन्त्रणा

पशुपतिनाथ वुद्ध फाउण्डेशन अफ न्यू ईग्ल्याण्डको बार्षिक साधारण सभा बस्नेबारे सम्वन्धित सबैलाई निमन्त्रणा ।

आदरणीय मासाच्यूसेट राज्यमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली भाषी महानुभाबहरू,सस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू तथा बोडअर्फ डाईरेक्टरज्यूहरू।

पशुपतिनाथ वुद्ध फाउण्डेशन अफ न्यू ईग्ल्याण्डको गत अगस्ट ४ तारेख आईतबार २०१९ मा बसेको पूर्ण बैठककोले यस सस्थाको बार्षिक साधारण सभा निम्न स्थान, मिति र समयमा गर्ने निर्णय गरे अनुसार सस्थाको विधान २०१२ को दफा ८ को अधिनमा रहि यो सूचना गरिएको छ । उक्त बार्षिक साधारण सभामा निम्नानुसार बिषयहरूमा छलफल भै निर्णय गरिने हुदाँ उपस्थितिको लागी सम्वधित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।

बार्षिक साधारण सभामा छलफल हुने बिषयः-

१ सस्थाको बार्षिक प्रतिबेदन प्रस्तुत, छलफल र अनुमोदन ।

२ सस्थाको बार्षिक आयब्ययको विवरण प्रस्तुत,छलफल र अनुमोदन ।

३ लेखापरिक्षकको नियूक्ति छलफल र अनुमोदन ।

४ आगामि बार्षिक कार्यक्रमको विवरण प्रस्तुत छलफल र अनुमोदन ।

५ कार्य समिति बारे ।

६ विविध ।

बार्षिक साधारण सभा हुने स्थान :-

नेपाली कम्यूनिटी सेन्टरको सभाहल

594 Washington st. Braintree,MA 02184

मिति :- सेप्टेम्बर २२ तारेख आईतबार २०१९

समय :- दिनको ४ बजे देखि ।

धन्यबाद

महासचिबहरू

पशुपतिनाथ वुध्द फाउण्डेसन अफ न्यू-ईग्ल्याण्ड PABFONE

अगस्ट ७ तारेख २०१९

Pashupatinath Buddha Foundation of New England

This is information for all the assembly members, general Nepali- Americans and interested public of New England that the Pashupatinath Buddha Foundation of New England has announced its General Assembly meeting:

As decided by the working committee (board of director)’s meeting on the 4th of August , 2019 we are glad to announce our “General Assembly Meeting” at the following venue, time and date. It is also decided as accordance with the constitution and bylaws of the PABFONE. If you would like to know about the organization’s overall situation and support the organization in fulfilling its goals, please come to the assembly meeting and share your views and ideas. Please help us create a nice program for the future of the organization. Following are the major subjects to discuss at the meeting:-

1) Yearly overall report of the Organization.

2) Income and expenditure of the Organization.

3) New CPA appointment, approval.

4) Discussion upon future program and working schedule of the organization, approval.

5) Discussion about Board of Directors.

6) Others…

venue:-

Nepali community center

594 Washington st. Braintree,MA 02184

Time:- 4:00 PM

Date:- Sunday 22nd September 2019

Thanks

General Secretaries

PABFONE

August 7,2019