कार्यकारिणी समिती (PABFONE-EC) को प्रथम पूर्ण बैठक बस्नेबारे सम्वन्धित सबैलाई निमन्त्रणा

Reminder :
पशुपतिनाथ बौद्ध फाउण्डेशन अफ न्यू ईग्ल्याण्ड कार्यकारिणी समिती (PABFONE-EC) को प्रथम पूर्ण बैठक बस्नेबारे सम्वन्धित सबैलाई निमन्त्रणा:
यस पशुपतिनाथ बौद्ध फाउण्डेशन अफ न्यू ईग्ल्याण्ड कार्यकारिणी समितीका आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरू तथा बोडअर्फ डाईरेक्टरज्यूहरू, यस पशुपतिनाथ बौद्ध फाउण्डेशन अफ न्यू ईग्ल्याण्डको मिती २०१९ सेप्टेमबर २२ तारेख आईतबारका दिन भएको साधारण सभाबाट यस कार्यकारिणी समितीको गठन भएकोले यस समितीको प्रथम पूर्ण बैठक बसी निम्न बिषयहरू उपर छलफल गरि निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले निम्न स्थान, मिति र समयमा बैठक आव्हान गरिएको हुदाँ तोकिएको समयमै सबैको अनिवार्य उपस्थितको लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

प्रश्तावहरु:
१ पद हस्तान्तरण
२ परिचय
३ विविध

स्थान: पशुपतिनाथ बौद्ध फाउण्डेशन अफ न्यू ईग्ल्याण्ड, 594 Washington St. Braintree, MA 02184
मिति: Sunday October 6, 2019
समय: साँझ ठिक ४:००बजे

धन्यबाद ।

गौरव राज थपलिया
महासचिब
पशुपतिनाथ वुध्द फाउण्डेशन अफ न्यू ईग्ल्याण्ड कार्यकारिणी समिती (PABFONE – EC)