Pashupatinath Buddha Temple

कार्यसमितिको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको बार्षिक प्रतिवेदन २०२३।